Obavijest za stanovnike Kalibunara

Obavještavaju se svi stanovnici Kalibunara, a koji koriste usluge naše područne ambulante na ovoj lokaciji, da će zbog renoviranja prostorija od sutra, 8.9.2023., doktorica i med. sestra raditi u centralnoj ambulanti JU Dom zdravlja Travnik.

Po završetku renoviranja, obavijestit ćemo građanstvo o povratku u područnu ambulantu.

Dom zdravlja Travnik – Javni oglas za prijem u radni odnos

JAVNA USTANOVA

„DOM  ZDRAVLJA“

T R A V N I K

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH (Sl. Novine FBiH 26/16, 89/18), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Službene novine SBK broj 7/19), člana 40. Statuta Javne ustanove ”Dom zdravlja” Travnik i Odluke direktora broj 05-1112/23, raspisuje se i objavljuje sljedeći

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

1. SLUŽBA OPĆE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE S KUĆNIM LIJEČENJEM

-Doktor medicine VSS ——————————————————– 1 (jedan) izvršioc na neodređeno vrijeme, probni rad 3 (tri) mjeseca;

Opis poslova: Organizuje i sprovodi mjere na očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinca i porodice; radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti; organizuje i sprovodi propisane sistematske i ciljane preglede; obavlja preglede i dijagnostiku; određuje način i vrstu liječenja, prati tok liječenja i usklađuje mišljenje i prijedloge za nastavak liječenja osiguranog lica; ukazuje hitnu medicinsku pomoć; upućuje osigurano lice  na ambulantno-specijalističke preglede u ustanovi ili na sekundarni i tercijarni nivo; određuje vrstu i dužinu kućnog liječenja i prati njegovo sprovođenje; propisuje lijekove i medicinska sredstva, kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala; sprovodi zdravstvenu zaštitu iz oblasti mentalnog zdravlja; učestvuje u izradi i evaluaciji plana rada u svojoj službi; vodi propisanu medicinsku dokumentaciju i evidenciju; određuje dužinu privremene spriječenosti za rad zbog bolesti ili povrede osiguranika; daje ocjenu o zdravstvenom stanju osiguranog lica i upućuje osigurano lice na ocjenu radne sposobnosti; po potrebi ide u kućne posete; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i šefa službe. Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1; radno vrijeme:7,5 sati, rad u smjenama.

2. SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI

-Doktor medicine VSS——————————————– 2 (dva) izvršioca na neodređeno vrijeme, probni rad 3 (tri) mjeseca;

Opis poslova: Vrši ljekarski pregled oboljelog/ povrijeđenog na mjestu povrede/ u stanu/ u prostorijama HMP; vodi medicinsku dokumentaciju i evidenciju; primarno zbrinjava/osposobljava povrijeđenog za transport; pruža medicinsku pomoć pri transportu povrijeđenog; primarno zbrinjava opekotine; zaustavlja krvarenje; primarno zbrinjavanje prijeloma sa imobilizacijom; postavljanje fiksacionog zavoja kod distorzije; obrada površinske rane bez šivanja; obrada opekotina II stepena manjeg obima; vađenje stranog tijela iz prednjeg segmenta oka, uha ili nosa; prednja tamponada; ukazuje hmp u ustanovi i na terenu; vrši konsultacije s nadležnim specijalistom; upućuje i prati pacijenata po potrebi na bolničko liječenje; vrši manje hirurške intervencije; vrši mtrvozorstvo; prima telefonske pozive, vrši trijažu i daje savjete pacijentima putem telefona; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i šefa službe. Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1; radno vrijeme: rad u turnusima.

3. SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE I OMLADINE S POLIVALENTNOM PATRONAŽOM

– Patronažna sestra VŠS——————————————1 (jedan) izvršioc na neodređeno vrijeme, probni rad 3 (tri) mjeseca;

Opis poslova: Obavlja poslove medicinske sestre/tehničara na odjelu; radi na unapređenju zdravlja porodice; sprovodi mjere i  zadatke za unapređenje zdravlja stanovništva; posjećuje:  novorođenčad, dojenčad, djecu do 5 godina i porodilju za vrijeme perioda babinja; patronažne posjete se planiraju na osnovu prijave iz bolnica; svako jutro obavljaju se pripreme u centralnoj zgradi doma zdravlja u prostorijama patronaže, te se raspoređuju posjete prema terenu za koji je sestra zadužena; savjetuje majku o dojenju, njezi; vrši njegu novorođenčeta (čišćenje pupka i kože…); upućuje novorođenče na skrining test  (fenilketonurija, inkongenitalna hipotireoza) i po potrebi isti obavlja na terenu; kontrola BCG I HepB vakcine; vrši pregled velike fontanele i tjelesne težine, izgled kože, provjerin obime (OGL; OGK, dužine), pupak,kukovi,genitalije,stolica….; savjetuje o uvođenju dohrane dojenčetu; kontrola pothranjenosti i pretilosti; prati psihomotorni razvoj dojenčeta; vrši antropometrijska mjerenja; vrši evidenciju i vodi propisanu dokumentaciju; po potrebi radi i sve poslove medicinske sestre u službi; po potrebi radi i u drugim službama, kao i u područnim ambulantama; obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe, koordinatora, glavne sestre i direktora Ustanove. Mjesto rada: Travnik i rad na terenu; 7,5 sati, jednosmjenski rad (dvosmjenski po potrebi).

4. SLUŽBA OPĆE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE S KUĆNIM LIJEČENJEM

            -Medicinska sestra/tehničar SSS——————————————– 4 (četiri) izvršioca na neodređeno vrijeme, probni rad 3 (tri) mjeseca;

Opis poslova: Rad u kartoteci (provjera ovjere zdravstvene knjižice, vođenje i otvaranje zdravstvenih kartona, popunjavanje uputnica, popunjavanje recepata…); vođenje evidencija (potrošnja lijekova, izvještaji); vođenje protokola narkotika i drugih protokola; savjetovanje pacijenata (zdravi stilovi života); podjela parenteralne terapije ( i.m, s.c, i.v,); sprovođenje imunizacije (vakcine protiv gripe); analiza šećera u krvi pomoću trakica; ispiranje uha i oka,uzimanje brisa rane za mikrobiološku pretragu; mjerenje vitalnih parametara (puls, krvni pritisak, temperatura); terapija kisikom; previjanje rana; hirurško saniranje opekotina; izvođenje EKG-a; primjena inhalacija; mehaničko pranje i dezinfekcija instrumenata; provođenje sterilizacije; odlaganje medicinskog otpada prema proceduri; dezinfekcija radnog prostora (stolovi, ormari, ležajevi, radni stolići za instrumente, inhalatori, maske za kisik…); učestvuje u organizaciji i sprovodjenju zdravstvenog vaspitanja; vodi evidenciju i dokumentaciju o radu službe i sačinjava potrebne izveštaje; sprovodi kontinuirani  proces statističkog izveštavanja, po potrebi radi i u drugim službama, kao i u područnim ambulantama; obavlja i sve druge poslove po nalogu šefa službe i koordinatora službe, te glavne sestre i direktora Ustanove. Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1 i podrčne ambulante; radno vrijeme:7,5 sati, rad u smjenama.

5. SLUŽBA OPĆE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE S KUĆNIM LIJEČENJEM

            -Medicinska sestra/tehničar u kućnoj njezi  SSS——————————————– 1 (jedan) izvršioc na neodređeno vrijeme, probni rad 3 (tri) mjeseca;

Opis poslova: Provođenje parenteralne terapije u kućnoj posjeti uz prisustvo ljekara ili po nalogu samostalno; previjanje rana u stanu bolesnika; po završetku posla u kućnoj njezi sestre/tehničari se vraćaju u službu opće medicine i obavljaju sve druge poslove kao i med. sestre/tehničari i to: vođenje evidencija (potrošnja lijekova, izvještaji); savjetovanje pacijenata (zdravi stilovi života); podjela parenteralne terapije (i.m, s.c, i.v,); sprovođenje imunizacije (vakcine protiv gripe); analiza šećera u krvi pomoću trakica; ispiranje uha i oka; uzimanje brisa rane za mikrobiološku pretragu; mjerenje vitalnih parametara ( puls, krvni pritisak, temperatura); terapija kisikom; previjanje rana; hirurško saniranje opekotina; izvođenje EKG-a; primjena inhalacija; mehaničko pranje i dezinfekcija instrumenata; provođenje sterilizacije; odlaganje medicinskog otpada prema proceduri; dezinfekcija radnog prostora (stolovi, ormari, ležajevi, radni stolići za instrumente, inhalatori, maske za kisik…); po potrebi radi i u drugim službama, kao i u područnim ambulantama; obavlja i sve druge poslove po naređenju šefa i koordinatora službe, te glavne sestre i direktora  Ustanove. Mjesto rada: Travnik; radno vrijeme: 7,5 sati, dvosmjenski rad.

6. SLUŽBA ZA ZDRAVSTEVNU ZAŠTITU RADNIKA I SPORTISTA S KONSULTATIVNO-SPECIJALISTIČKIM AMBULANTAMA

– Medicinska sestra/tehničar SSS—————————————1 (jedan) izvršioc na neodređeno vrijeme, probni rad 3 (tri) mjeseca;

Opis poslova: Obavlja potrebna funkcionalna ispitivanja; rad u kartoteci (provjera ovjere zdravstvene knjižice, vođenje i otvaranje zdravstvenih kartona, popunjavanje uputnica, popunjavanje recepata…); vođenje evidencija (potrošnja lijekova,  izvještaji); vođenje protokola narkotika i drugih protokola; savjetovanje pacijenata (zdravi stilovi života); obavlja potrebna funkcionalna ispitivanja; podjela parenteralne terapije ( i.m, s.c, i.v, ); analiza šećera u krvi pomoću trakica; ispiranje uha i oka; uzimanje brisa rane za mikrobiološku pretragu; mjerenje vitalnih parametara ( puls, krvni pritisak, temperatura); terapija kisikom; previjanje rana; hirurško saniranje opekotina; izvođenje EKG-a; primjena inhalacija; mehaničko pranje i dezinfekcija instrumenata; provođenje sterilizacije; odlaganje medicinskog otpada prema proceduri; dezinfekcija radnog prostora (stolovi, ormari, ležajevi, radni stolići za instrumente, inhalatori, maske za kisik…); učestvuje u organizaciji i sprobodjenju zdravstvenog vaspitanja; vodi evidenciju i dokumentaciju o radu službe i sačinjava potrebne izveštaje; obavlja i druge poslove po nalogu šefa i koordinatora službe, te direktora i glavne sestre Ustanove. Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1; radno vrijeme:7,5 sati, jednosmjenski rad.

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove i to:

Za poziciju pod brojem 1. i 2. -Doktor medicine:

 • VSS doktor medicine
 • Položen stručni ispit
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca

*Prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom nakon položenog stručnog ispita

Uz  prijavu je potrebno priložiti (original ili ovjerene fotokopije):

 • Svojeručno potpisanu prijavu sa kraćom biografijom, adresom stanovanja, kontakt telefonom,  obavezno e-mail adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje i spisak dokaza koje prilaže
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Diploma o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca nadležne komore
 • Potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu nakon položenog stručnog ispita

Za poziciju pod brojem 3.-Patronažna sestra:

 • Završen prvi ciklus visokog obrazovanja-diplomirana medicinska sestra/tehničar 180 ECTS bodova
 • Položen stručni ispit
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca

Uz  prijavu je potrebno priložiti (original ili ovjerene fotokopije):

 • Svojeručno potpisanu prijavu sa kraćom biografijom, adresom stanovanja, kontakt telefonom,  obavezno e-mail adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje i spisak dokaza koje prilaže
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Diploma o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca nadležne komore

Za pozicije pod brojem 4., 5. i 6.-Medicinska sestra/tehničar:

 • SSS srednja medicinska škola-opći smijer
 • Položen stručni ispit
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca

*Prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom nakon položenog stručnog ispita.

Uz  prijavu je potrebno priložiti (original ili ovjerene fotokopije):

 • Svojeručno potpisanu prijavu sa kraćom biografijom, adresom stanovanja, kontakt telefonom,  obavezno e-mail adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje i spisak dokaza koje prilaže
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Diploma o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca nadležne komore
 • Potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu nakon položenog stručnog ispita

Napomena: Samo će izabrani kandidati biti u obavezi  dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Oglas se objavljuje u dnevnim novinama, na web stranici JU „Dom zdravlja Travnik“ i web stranici Službe za zapošljavanje SBK/KSB. Rok za prijavu kandidata na Javni oglas je osam (8) dana od dana njegove posljednje objave.

Kandidati čije prijave budu uredne, potpune i blagovremene biće pozvani da pristupe pismenom testu i intervjuu. O datumu i vremenu održavanja istog kandidati će biti obaviješteni putem e-maila. Obavezno je ponijeti lični dokument radi identifikacije. Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni oglas.

Komisija za provođenje javnog oglasa će kandidate čija dokumentacija nije potpuna, neblagovremena i neuredna, obavijestiti putem e-mail adrese.

Pod jednakim uslovima, prema bodovnoj listi, prednost imaju kandidati na osnovu posebnih Zakona, što dokazuju relevantnom potvrdom ili uvjerenjem u skladu sa propisom na koji se poziva. Navedene potvrde potrebno je dostaviti u orginalu iz vremena objave konkursa ili u ovjerenoj kopiji iz vremena objave konkursa.

Kontakt broj za dodatne informacije: 030 509 461

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa, sa obavezno naznačenim brojem telefona, adresom i pozicijom na koju se prijavljuje u zatvorenoj koverti dostaviti isključivo putem pošte na adresu:

Javna ustanova „Dom zdravlja“ Travnik

Vezirska 1,

72270 Travnik

„NE OTVARAJ!-KOMISIJI ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA

PRIJAVA NA KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS-POZICIJA  ________________“

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

JU ”Dom zdravlja” Travnik  nije u obavezi vraćanja dokumentacije dostavljene u prijavi.

                                                                                                              DIREKTOR

                                                                                                Prim.mr. Meštrovac dr Sakib

                                                                                                      Spec. medicine rada

Obavijest za pacijente

JU Dom zdravlja Travnik obavještava sve građane da se zbog radova na Domu zdravlja ulaz za pacijente preusmjerava.

Tokom trajanja radova, u Dom zdravlja se ulazi sporednim ulazom iz parka.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

JAVNA USTANOVA

„DOM  ZDRAVLJA“

T R A V N I K

Datum: 01.06.2023.

Broj: 05- 794/23

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH (Sl. Novine FBiH 26/16, 89/18), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Službene novine SBK broj 7/19), člana 40. Statuta Javne ustanove ”Dom zdravlja” Travnik i Odluke direktora broj 05-792/23, raspisuje se i objavljuje sljedeći

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

1. SLUŽBA EKONOMSKO-FINANSIJSKIH I RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA

-Finansijski knjigovođa VŠS ——————————————————– 1 (jedan) izvršioc na neodređeno vrijeme, probni rad 3 (tri) mjeseca;

 • Opis poslova: Vrši knjiženje knjigovodstvenih naloga: početnog stanja, blagajne, ulaznih faktura,izlaznih faktura, obračuna i isplate plaća i naknada, izvoda, participacije, storno naloga i ostale  knjigovodstvene dokumentacije. Vrši zaključna knjiženja na kraju poslovne  godine. Vrši usaglašavanje pomoćnih evidencija sa glavnom knjigom. Po završetku knjiženja odlaže i arhivira knjigovodstvenu dokumentaciju. Učestvuje u pripremi izvještaja o poslovanju i finansijskih izvještaja, prati propise iz oblasti računovodstva, vrši usaglašavanja izvoda otvorenih stavki, učestvuje u pripremi izrade tenderske dokumentacije u javnim nabavkama, prati realizaciju javnih nabavki i sastavlja izvještaje realizacije javnih nabavki, prati propise i zakonske izmjene vezane za javne nabavke. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe i direktora. Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1; radno vrijeme:7,5 sati.

I  Opšti uslovi za sva radna mjesta

-Da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

-Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 5 (pet)  dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj  sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta, koje nije starije od 3 (tri) mjeseca)

II Posebni uslovi

1. VŠS (VI stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje I ciklusa studija stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa 180 ECTS bodova) – završen Ekonomski fakultet

2. Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme (VŠS) u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu.

Uz  svojeručno potpisanu prijavu je obavezno dostaviti (original/ovjerene fotokopije):

 • Kraću biografijom sa adresom stanovanja, kontakt telefonom,  obavezno e-mail adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje i spisak dokaza koje prilaže
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Diploma o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja
 • Potvrda o radnom iskustvu (Za potvrdu se priznaje samo uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje sa pregledom historije osiguranja za osiguranika, koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme, kao i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, kao dokaz o posjedovanju radnog iskustva u trajanju utvrđenom ovim oglasom)

Napomena: Samo će izabrani kandidati biti u obavezi dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Oglas se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici JU „Dom zdravlja Travnik“ i web stranici Službe za zapošljavanje SBK/KSB. Rok za prijavu kandidata na Javni oglas je osam (8) dana. Zadnji dan za prijavu je 12.06.2023.

Kandidati čije prijave budu uredne, potpune i blagovremene biće pozvani da pristupe pismenom testu i intervjuu. O datumu i vremenu održavanja istog kandidati će biti obaviješteni putem e-maila. Obavezno je ponijeti lični dokument radi identifikacije. Kandidati koji  ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni oglas.

Komisija za provođenje javnog oglasa će kandidate čija dokumentacija nije potpuna, neblagovremena i neuredna, obavijestiti pismenim putem.

Pod jednakim uslovima, prema bodovnoj listi, prednost imaju kandidati na osnovu posebnih Zakona, što dokazuju relevantnom potvrdom ili uvjerenjem u skladu sa propisom na koji se poziva. Navedene potvrde potrebno je dostaviti u orginalu iz vremena objave konkursa ili u ovjerenoj kopiji iz vremena objave konkursa.

Kontakt broj za dodatne informacije: 030 509 461

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa, sa obavezno naznačenim brojem telefona i adresom, u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu:

Javna ustanova „Dom zdravlja“ Travnik

Vezirska 1,

72270 Travnik

„NE OTVARAJ!-KOMISIJI ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA

PRIJAVA NA KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS-POZICIJA  ________________“

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

JU ”Dom zdravlja” Travnik  nije u obavezi vraćanja dokumentacije dostavljene u prijavi.

                                                                                                              DIREKTOR

                                                                                                Prim.mr. Meštrovac dr Sakib

                                                                                                      Spec. medicine rada

Međunarodni dan sestrinstva – Čestitka

“Drage kolegice i kolege,čestitam vam Međunarodni dan sestrinstva, uz iskrenuzahvalnost na znanju, humanosti, brizi i požrtvovanosti koju pružate našim pacijentima!” Glavna sestra Ustanovemagistar sestrinstva Đenana Dautović

U našoj ustanovi 22. maja organizovani besplatni pregledi spec. dermatologa

U mjesecu borbe protiv melanoma, Euromelanoma, vodeća grupa dermatologa koja se bori protiv raka kože, organizira evropsku kampanju za poboljšanje zaštite od sunca, posebno među tinejdžerima, te pruža besplatne preglede mladeža i ostalih lezija sumnjivih na karcinom kože. U Bosni i Hercegovini će besplatne preglede raditi 81 ljekar u 23 grada u javnim zdravstvenim ustanovama, kliničkim centrima, privatnim dermatološkim ordinacijama, poliklinikama i kirurškim ordinacijama, a planirane su i aktivnosti na otvorenom.

Javna ustanova Dom zdravlja Travnik također će se pridružiti kampanji i organizirati besplatne preglede 22. maja od 9 do 13 sati. Pregledi će biti obavljani od strane spec. dermatologa, dr. Selme Poparić.

Euromelanoma u BiH čine: Predsjednica Euromelanoma kampanje za Bosnu i Hercegovini Mr.sci.dr Hana Helppikangas i članovi: mr. sci. dr. med. Mersiha Krupalija-Fazlić, mr. sci. med. dr. Tamara Jovović-Sadiković, dr. Kerim Alendar, dr. Selma Poparić i dr. Haris Varupa, dr. Dragana Popović, dr. Alma Kovačević-Tucek, prof. dr. Dubravka Šimić, dr. Merisa Imamović Kuluglić, prim. prof. dr. sc. Eldina Malkić Salihbegović i prim. dr. Samira Dajić-Hrvanović.

Rak kože je jedan od rijetkih karcinoma koje sami možemo vidjeti, pa svi možemo preuzeti kontrolu nad našim rizikom od raka kože. Kampanja Euromelanoma pod sloganom ‘Koristite li zaštitu?’ potiče tinejdžere na bolji izbor UV zaštite i uključuje distribuciju plakata, letaka i materijala na društvenim mrežama, kao i tokom raznih vanjskih aktivnosti i besplatnih pregleda građana.

Analiza 394.681 kliničkih pregleda pokazala je da osobe koje su prije dobi od 18 godina pretrpjele teške opekotine od sunca imaju 18% veću vjerojatnoću da će imati sumnjivu leziju koju je identificirao dermatolog u punoljetnosti.

“Globalno, predviđa se da će se učestalost raka kože povećati za 85% prije nego što dođemo do 2040. godine. Preokret tog trenda počinje rješavanjem problema izlaganja suncu u djetinjstvu i tinejdžerskoj dobi”, ističe profesorica Veronique del Marmol, predsjednica Euromelanoma iz Bruxellesa.

Zasebno istraživanje pokazuje da uprkos tome što 84% tinejdžera prepoznaje vezu između neodgovarajuće zaštite tijekom izlaganja UV zrakama i razvoja raka kože, 76% ove grupe priznaje da se ne štite uvijek od sunca.

Općenito, čini se da su adolescenti danas svjesniji zdravlja od generacija prije njih. To je sjajno, ali zaštita njihove kože od učinaka UV zraka – bilo prirodno od sunca ili umjetno od solarija – ostaje problem.

Informacija za poslodavce

Javni oglas za prijem u radni odnos

JAVNA USTANOVA

„DOM  ZDRAVLJA“

T R A V N I K

Datum: 08.02.2023.

Broj: 05-103 /23

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH (Sl. Novine FBiH 26/16, 89/18), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Službene novine SBK broj 7/19), člana 40. Statuta Javne ustanove ”Dom zdravlja” Travnik i Odluke direktora broj 05-102/23, raspisuje se i objavljuje sljedeći

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

1. SLUŽBA OPĆE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE S KUĆNIM LIJEČENJEM

-Doktor medicine VSS ——————————————————– 9 (devet) izvršioca na neodređeno vrijeme, probni rad 3 (tri) mjeseca;

Opis poslova: Organizuje i sprovodi mjere na očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinca i porodice; radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti; organizuje i sprovodi propisane sistematske i ciljane preglede; obavlja preglede i dijagnostiku; određuje način i vrstu liječenja, prati tok liječenja i usklađuje mišljenje i prijedloge za nastavak liječenja osiguranog lica; ukazuje hitnu medicinsku pomoć; upućuje osigurano lice  na ambulantno-specijalističke preglede u ustanovi ili na sekundarni i tercijarni nivo; određuje vrstu i dužinu kućnog liječenja i prati njegovo sprovođenje; propisuje lijekove i medicinska sredstva, kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala; sprovodi zdravstvenu zaštitu iz oblasti mentalnog zdravlja; učestvuje u izradi i evaluaciji plana rada u svojoj službi; vodi propisanu medicinsku dokumentaciju i evidenciju; određuje dužinu privremene spriječenosti za rad zbog bolesti ili povrede osiguranika; daje ocjenu o zdravstvenom stanju osiguranog lica i upućuje osigurano lice na ocjenu radne sposobnosti; po potrebi ide u kućne posete; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i šefa službe. Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1; radno vrijeme:7,5 sati, rad u smjenama.

2. SLUŽBA ZA ZDRAVSTEVNU ZAŠTITU RADNIKA I SPORTISTA S KONSULTATIVNO-SPECIJALISTIČKIM AMBULANTAMA

– Specijalista interne medicine VSS—————————————1 (jedan) izvršioc na neodređeno vrijeme, probni rad 3 (tri) mjeseca;

Opis poslova: Sprovodi prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti, obavlja internistički pregled pacijenta, sprovodi zdravstveno vaspitni rad u zajednici, upujuće pacijenta na dopunske laboratorijske i druge specijalističke preglede, vrši procjenu zdravstvenog stanja i postavlja dijagnozu, procenjuje radnu sposobnost, daje nalaz, ocjenu i mišljenje nadležnom doktoru medicine ili komisiji o zdravstvenom stanju pacijenta, radi ultrazvučnu dijagnostiku srca, čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke, poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima, stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene usluge obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu, obavlja i druge poslove po nalogu šef službe i direktora Ustanove, za svoj rad odgovara šefu službe. Mjesto rada: Travnik, dnevno radno vrijeme: 7,5 sati, jednosmjenski rad.“

3. SLUŽBA OPĆE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE S KUĆNIM LIJEČENJEM

            -Medicinska sestra/tehničar SSS——————————————– 15 (petnaest) izvršioca na neodređeno vrijeme, probni rad 3 (tri) mjeseca;

Opis poslova: Rad u kartoteci (provjera ovjere zdravstvene knjižice, vođenje i otvaranje zdravstvenih kartona, popunjavanje uputnica, popunjavanje recepata…); vođenje evidencija (potrošnja lijekova, izvještaji); vođenje protokola narkotika i drugih protokola; savjetovanje pacijenata (zdravi stilovi života); podjela parenteralne terapije ( i.m, s.c, i.v,); sprovođenje imunizacije (vakcine protiv gripe); analiza šećera u krvi pomoću trakica; ispiranje uha i oka,uzimanje brisa rane za mikrobiološku pretragu; mjerenje vitalnih parametara (puls, krvni pritisak, temperatura); terapija kisikom; previjanje rana; hirurško saniranje opekotina; izvođenje EKG-a; primjena inhalacija; mehaničko pranje i dezinfekcija instrumenata; provođenje sterilizacije; odlaganje medicinskog otpada prema proceduri; dezinfekcija radnog prostora (stolovi, ormari, ležajevi, radni stolići za instrumente, inhalatori, maske za kisik…); učestvuje u organizaciji i sprovodjenju zdravstvenog vaspitanja; vodi evidenciju i dokumentaciju o radu službe i sačinjava potrebne izveštaje; sprovodi kontinuirani  proces statističkog izveštavanja, po potrebi radi i u drugim službama, kao i u područnim ambulantama; čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke; poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima, stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene usluge; obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi ; obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu; obavlja i sve druge poslove po nalogu šefa službe i koordinatora službe, te glavne sestre i direktora Ustanove; za svoj rad odgovara šefu službe, glavnoj sestri i direktoru. Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1; radno vrijeme:7,5 sati, rad u smjenama.

4. SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI

-Medicinska sestra/tehničar SSS——————————————– 3 (tri) izvršioca na neodređeno vrijeme, probni rad 3 (tri) mjeseca;

Opis poslova: Vrši prijem pacijenata; vrši intervencije po nalogu doktora medicine u ustanovi i na terenu; po nalogu doktora medicine prati pacijenta do bolnice i obavezno se nalazi pored pacijenta kojem po potrebi ukazuje pomoć i njegu; radi posao dispečera; asistira pri pregledu bolesnika; rukuje są medicinskom opremom (EKG, defibrilator..); vrši mjernje krvnog pritiska i šećera u krvi; po nalogu ljekara otvara venski put, daje propisanu terapiju ( i.m, i.v.  injekcije, inhalacije…), uspostavlja i održava dišne puteve; po nalogu policije vadi krv za određivanje alkohola u krvi; obezbjeđuje adekvatnu pulmonalnu ventilaciju; asistira kod KPR-a; vrši zaustavljanje vidljivih krvarenja; asistira ljekaru pri tretmanu šoka, trovanja; vrši previjanje povreda, opekotina…; vrši imobilizaciju fraktura i iščašenja; asistira ljekaru pri mogućim porodima; ukoliko je potrebno zbrinjava novorođenče; postavlja pacijenta u adekvatan položaj prilikom transporta; vrši mehaničko pranje, dezinfekciju i sterilizaciju instrumenata i zavojnog materijala; održava i dezinfikuje radni prostor i radnog namještaja; poseban angažman kod vanrednih stanja i katastrofa; po potrebi radi i u drugim službama, kao i u područnim ambulantama; čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke • poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima, stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene usluge; obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi ; obavezan je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu; vrši i sve druge poslove po nalogu šefa i koordinatora službe, direktora i glavne sestre Ustanove; za svoj rad odgovara šefu službe, glavnoj sestri i direktoru. Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1; radno vrijeme:7,5 sati, rad u turnusu.

5. SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZUBA I USTA

-Stomatološka sestra/tehničar SSS——————————————– 1 (jedan) izvršioc na neodređeno vrijeme, probni rad 3 (tri) mjeseca;

Opis poslova: Rad u kartoteci (provjera ovjere zdravstvene knjižice, vođenje i otvaranje zdravstvenih kartona, popunjavanje uputnica..); vodi dnevne izvještaje protoka pacijenata, usluga i potrošnju materijala; sprovodi zdravstveno vaspitni rad; proziva, uvodi i priprema pacijenta i zakazuje termine; priprema za rad stomatološke ordinacije, (stomatoloških uređaja, instrumenata, lijekova i potrebnog materijala); asistiranje stomatologu u izvođenju stomatoloških intervencija; mehaničko pranje i dezinfekcija stomatoloških instrumenata; sterilizacija instrumenata i zavojnog materijala; vrši dezinfekciju svih radnih površina; vodi evidencije (o uslugama, o utrošenom materijalu…); dezinfekcija radnog prostora (stolovi, stomatološke stolice, ležajevi, radni stolići za instrumente, ormari za lijekove…); vodi računa o pravilnom odlaganju medicinskog otpada; po potrebi radi i u drugim službama, kao i u područnim ambulantama; čuva profesionalnu tajnu i etički kodeks struke ; poštuje sva prava pacijenata – građana i sarađuje sa svim članovima tima, stalno unaprijeđujući kvalitet zdravstvene usluge; obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi; obavezna je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu; obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe, koordinatora, glavne sestre i direktora; za svoj rad odgovara šefu službe, glavnoj sestri i direktoru. Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1; radno vrijeme:7,5 sati, rad u smjenama.

6. SLUŽBA OPĆIH, PRAVNIH, KADROVSKIH I DRUGIH TEHNIČKIH POSLOVA

– Spremačica———————————————————————————5 (pet) izvršioca na neodređeno vrijeme, probni rad 3 (tri) mjeseca;

Opis poslova: Svakodnevno ili periodično održavanje čistoće usisavanjem, brisanjem površina i prašine, čišćenjem toaleta, pranjem prozora, prostirki; dezinfekcija površina i predmeta, pranje podova, lavaboa u svim prostorijama službe, čišćenje i održavanje sanitarnih prostorija; sakuplja komunalni i medicinski otpad, te ga odlaže na odgovarajuće mjesto; prikuplja radna odijela, razno rublje i drugi veš koji koriste službe ustanove, te ga predaje u vešeraj na pranje i donosi čisto iz vešeraja i mijenja svakodnevno i po potrebi; vodi računa da poslije radnog vremena svi aparati i vodovodne česme budu zatvorene; radi na poslovima održavanja čistoće prostora oko Doma zdravlja,  pešačkih staza, zelenih površina i stepeništa; vodi računa o ispravnom korištenju i održavanju vodovodnih, kanalizacionih, električnih, telefonskih i drugih instalacija i na vrijeme signalizira šefu službe nedostatke koje treba otkloniti; prema rasporedu rada i potrebi polovinu radnog vremena odlazi na rad u područne ambulante; u slučaju potrebe (hitnosti, bolovanje) mijenja i pomaže ostalim radnicima uslužbi, radi i druge poslove po nalogu  glavne sestre i šefa službe; pere laboratorijsko posuđe i održava higijenu u radnom prostoru; obavezna je da čuva ugled Ustanove i da se profesionalno ponaša na radnom mjestu; obavezna je da se upozna sa svim važećim aktima Ustanove, te da se pridržava svih propisa, akata, uputstava i naredbi i da ih u cijelosti provodi; obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe, glavne sestre i direktora; za svoj rad odgovara šefu službe, glavnoj sestri i direktoru. Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1 i terenske ambulante; radno vrijeme:7,5 sati, rad u smjenama.

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove i to:

Za poziciju pod broj 1.-Doktor medicine:

 • VSS doktor medicine
 • Položen stručni ispit
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca

*Prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom nakon položenog stručnog ispita

Uz  prijavu je potrebno priložiti (original ili ovjerene fotokopije):

 • Svojeručno potpisanu prijavu sa kraćom biografijom, adresom stanovanja, kontakt telefonom,  obavezno e-mail adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje i spisak dokaza koje prilaže
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Diploma o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca nadležne komore
 • Potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu nakon položenog stručnog ispita

Za poziciju pod broj 2.-Specijalista interne medicine:

 • VSS doktor medicine
 • Položen stručni ispit
 • Položen specijalistički ispit iz interne medicine
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca

Uz  prijavu je potrebno priložiti (original ili ovjerene fotokopije):

 • Svojeručno potpisanu prijavu sa kraćom biografijom, adresom stanovanja, kontakt telefonom,  obavezno e-mail adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje i spisak dokaza koje prilaže
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Diploma o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca nadležne komore

Za poziciju pod broj 3. i 4.-Medicinska sestra/tehničar:

 • SSS srednja medicinska škola-opći smijer
 • Položen stručni ispit
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca

*Prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom nakon položenog stručnog ispita.

Uz  prijavu je potrebno priložiti (original ili ovjerene fotokopije):

 • Svojeručno potpisanu prijavu sa kraćom biografijom, adresom stanovanja, kontakt telefonom,  obavezno e-mail adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje i spisak dokaza koje prilaže
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Diploma o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca nadležne komore
 • Potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu nakon položenog stručnog ispita

Za poziciju pod broj 5.-Stomatološka sestra/tehničar:

 • SSS srednja medicinska škola-stomatološki smijer
 • Položen stručni ispit
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca

*Prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom nakon položenog stručnog ispita.

Uz  prijavu je potrebno priložiti (original ili ovjerene fotokopije):

 • Svojeručno potpisanu prijavu sa kraćom biografijom, adresom stanovanja, kontakt telefonom,  obavezno e-mail adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje i spisak dokaza koje prilaže
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Diploma o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca nadležne komore
 • Potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu nakon položenog stručnog ispita

Za poziciju pod broj 6.-Spremačica:

 • Osnovna škola

Uz  prijavu je potrebno priložiti (original ili ovjerene fotokopije):

 • Svojeručno potpisanu prijavu sa kraćom biografijom, adresom stanovanja, kontakt telefonom,  obavezno e-mail adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje i spisak dokaza koje prilaže
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Diploma o završenom osmogodišnjem osnovnom obrazovanju.

Napomena: Samo će izabrani kandidati biti u obavezi  dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Oglas se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici JU „Dom zdravlja Travnik“ i web stranici Službe za zapošljavanje SBK/KSB. Rok za prijavu kandidata na Javni oglas je osam (8) dana od dana njegove posljednje objave. Zadnji dan za prijavu je 20.02.2023.

Kandidati čije prijave budu uredne, potpune i blagovremene biće pozvani da pristupe pismenom testu i intervjuu. O datumu i vremenu održavanja istog kandidati će biti obaviješteni putem web stranice JU „Dom zdravlja“ Travnik www.dzt.ba. Obavezno je ponijeti lični dokument radi identifikacije. Kandidati koji  ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni oglas.

Komisija za provođenje javnog oglasa će kandidate čija dokumentacija nije potpuna, neblagovremena i neuredna, obavijestiti putem e-mail adrese.

Pod jednakim uslovima, prema bodovnoj listi, prednost imaju kandidati na osnovu posebnih Zakona, što dokazuju relevantnom potvrdom ili uvjerenjem u skladu sa propisom na koji se poziva. Navedene potvrde potrebno je dostaviti u orginalu iz vremena objave konkursa ili u ovjerenoj kopiji iz vremena objave konkursa.

Kontakt broj za dodatne informacije: 030 509 461

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa, sa obavezno naznačenim brojem telefona i adresom, u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu:

Javna ustanova „Dom zdravlja“ Travnik

Vezirska 1,

72270 Travnik

„NE OTVARAJ!-KOMISIJI ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA

PRIJAVA NA KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS-POZICIJA  ________________“

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

JU ”Dom zdravlja” Travnik  nije u obavezi vraćanja dokumentacije dostavljene u prijavi.

                                                                                                              DIREKTOR

                                                                                                Prim.mr. Meštrovac dr Sakib

                                                                                                      Spec. medicine rada

Zahvala donatorima JU Dom zdravlja Travnik

Protekli period dominacije pandemije i na području Općine Travnik pokazao je vrijednost razvijene saradnje u lokalnoj zajednici.

Mnoge firme, privrednici i pojedinci, pronalazili su način da pomognu zdravstveni sistem i u tom periodu odigrali važnu ulogu.
Dom zdravlja Travnik i zaposleni, s obzirom na usluge primarne zdravstvene zaštite koje pružaju, bili su suočeni, s jedne strane s realnim potrebama građana, a s druge, ograničenim mogućnostima.

Tada su, više nego inače, svi pažnje vrijedni donatori, sagledali potrebe i davali doprinos u mjeri koliko su mogli.

Osjetiti bilo zajednice, pomoći u pravom trenutku, podržati najslabiju kariku nekog kriznog peioda, odlika je velikih. Takav odnos uvijek je podstrek da se i u najtežim trenucima nastavi dalje, a zdravstveni radnici protekli period, zapravo su i nosili uz snagu i energiju takvih.

Naravno, nisu sve donacije vezane samo za taj period, tu su nerijetko i oni koji žele unaprijediti zdravstveni sistem, nastoje napravi više, dajući doprinos već postojećim projektima a ne libe se i inicirati nove.

Zadovoljstvo je, kako ističu u menadžemntu Doma zdravlja Travnik, što je takvih primjera značajan broj, a svi oni, zaslužuju zahvalnost, pažnju i poštovanje.
Svima se iskreno zahvaljuju, a rad ove zdravstvene ustanove u proteklom periodu podržali su:

Pomozi.ba
Dirhem
Maguba d.o.o.
Fara d.o.o.
T.R. „ Fuko“
Vlašić gradnja d.o.o.
Dental centar dr. Ćatić
„NS“ d.o.o.
Autootpad Kemo d.o.o.
Vuković d.o.o.
Tenić
Bajra
Al Hana
Inel med
MES
ESKIMO
Ibra
Globex
Gabrijel Čabro
Grafički studio „Din“
Ekotok
Farmaceutske kuće, porodice naših malih pacijenata, te ostali anonimni donatori

Read more

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

JAVNA USTANOVA

„DOM  ZDRAVLJA“

T R A V N I K

 

Datum: 10.08.2022.

Broj: 05-        /22

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH (Sl. Novine FBiH 26/16, 89/18), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Službene novine SBK broj 7/19), člana 36. Statuta Javne ustanove ”Dom zdravlja” Travnik i Odluke direktora broj 05-      /22, raspisuje se i objavljuje sljedeći

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 1. SLUŽBA OPĆE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE S KUĆNIM LIJEČENJEM

-Doktor medicine VSS ——————————————————– 3 (tri) izvršioca na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca;

 

Opis poslova: Organizuje i sprovodi mjere na očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinca i porodice; radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti; organizuje i sprovodi propisane sistematske i ciljane preglede; obavlja preglede i dijagnostiku; određuje način i vrstu liječenja, prati tok liječenja i usklađuje mišljenje i prijedloge za nastavak liječenja osiguranog lica; ukazuje hitnu medicinsku pomoć; upućuje osigurano lice  na ambulantno-specijalističke preglede u ustanovi ili na sekundarni i tercijarni nivo; određuje vrstu i dužinu kućnog liječenja i prati njegovo sprovođenje; propisuje lijekove i medicinska sredstva, kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala; sprovodi zdravstvenu zaštitu iz oblasti mentalnog zdravlja; učestvuje u izradi i evaluaciji plana rada u svojoj službi; vodi propisanu medicinsku dokumentaciju i evidenciju; određuje dužinu privremene spriječenosti za rad zbog bolesti ili povrede osiguranika; daje ocjenu o zdravstvenom stanju osiguranog lica i upućuje osigurano lice na ocjenu radne sposobnosti; po potrebi ide u kućne posete; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i šefa službe. Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1; radno vrijeme: rad u smjenama.

 1. SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI

-Doktor medicine VSS ——————————————————– 1 (jedan) izvršioc na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca;

 

Opis poslova: Vrši ljekarski pregled oboljelog/ povrijeđenog na mjestu povrede/ u stanu/ u prostorijama HMP; vodi medicinsku dokumentaciju i evidenciju; primarno zbrinjava/osposobljava povrijeđenog za transport; pruža medicinsku pomoć pri transportu povrijeđenog; primarno zbrinjava opekotine; zaustavlja krvarenje; primarno zbrinjavanje prijeloma sa imobilizacijom; postavljanje fiksacionog zavoja kod distorzije; obrada površinske rane bez šivanja; obrada opekotina II stepena manjeg obima; vađenje stranog tijela iz prednjeg segmenta oka, uha ili nosa; prednja tamponada; ukazuje hmp u ustanovi i na terenu; vrši konsultacije s nadležnim specijalistom; upućuje i prati pacijenata po potrebi na bolničko liječenje; vrši manje hirurške intervencije; vrši mtrvozorstvo; prima telefonske pozive, vrši trijažu i daje savjete pacijentima putem telefona; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i šefa službe. Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1; radno vrijeme: rad u turnusima.

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove i to:

 • VSS doktor medicine
 • Položen stručni ispit
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca
 • Radno iskustvo 1 godina (za poziciju br.1)
 • Radno iskustvo 6 mjeseci (za poziciju broj 2)

Uz  prijavu je potrebno priložiti (original ili ovjerene fotokopije):

 • Prijavu na oglas (vlastoručno potpisanu)
 • Biografiju sa adresom i kontakt telefonom
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Diploma o završenom studiju VSS za doktora medicine
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca nadležne komore
 • Potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu nakon položenog stručnog ispita (Potvrda ili uvjerenje treba da sadrže podatke o tome na kojim je poslovima kandidat radio, naziv radnog mjesta, koliko dugo je obavljao poslove, jasno preciziran period radnog angažovanja odnosno navesti što više podataka koji će dokazati potrebno radno iskustvo. Radna knjižica/kopija, potvrda nadležnog PIO/MIO osiguranja o ostvarenom radnom iskustvu i ugovor o radu ne mogu poslužiti kao relevantan dokaz o radnom iskustvu.)

Napomena: Samo će izabrani kandidati biti u obavezi  dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Oglasse objavljuje u dnevnom listu „Avaz“, na web stranici JU „Dom zdravlja Travnik“ i web stranici Službe za zapošljavanje SBK/KSB. Rok za prijavu kandidata na Javni oglas je osam (8) dana od dana njegove posljednje objave.

Kandidati čije prijave budu uredne, potpune i blagovremene biće pozvani da pristupe pismenom testu i intervjuu. O datumu i vremenu održavanja istog kandidati će biti telefonskim putem obaviješteni.

Kontakt lice zaduženo za davanje dodatnih informacija: dipl.iur. Mirha Čolo, tel: 030 509 461

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa, sa obavezno naznačenim brojem telefona i adresom, u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu:

Javna ustanova

”Dom zdravlja”

Travnik

Ul. Vezirska broj l.

 

Na Službu pravnih, kadrovskih, opštih i drugih poslova sa naznakom na koverti

”NE OTVARATI“

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

JU ”Dom zdravlja” Travnik  nije u obavezi vraćanja dokumentacije dostavljene u prijavi.

DIREKTOR

Prim.mr.sci. Meštrovac Sakib

Spec. medicine rada