O nama

Javna ustanova Dom zdravlja Travnik je najveća ustanova u SBK/KSB koja pruža primarnu zdravstvenu zaštitu i specijalističko-konsultativne usluge.

Naša javna ustanova se sastoji od deset organizacionih jedinica koje obuhvataju centralni objekat i pripadajuće ambulante.

Dom zdravlja Travnik nastoji promovirati efektivne, pravedne, pristupačne, integrirane, troškovno efikasne zdravstvene programe i usluge, kako bi zadovoljila potrebe stanovništva SBK/KSB, a i šire, za primarnom i specijalističko-konsultativnom zdravstvenom zaštitom. Usluge su bazirane na savremenim medicinskim dostignućima i primijenjene u okviru vlastitih mogućnosti i uvjeta društveno-ekonomskog konteksta.

ID BROJ

4200174570004

PDV BROJ

200174570004

TRANSAKCIJSKI RAČUN

UniCredit Bank 3389002207985984

Prim.mr. Meštrovac dr. Sakib

Prim.mr. Meštrovac dr. Sakib

Direktor JU "Dom zdravlja" Travnik
© Copyright - Javna ustanova Dom zdravlja Travnik