SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA I SPORTISTA S KONSULTATIVNO-SPECIJALISTIČKIM AMBULANTAMA

Šef službe dr. Tabaković Sabina, specijalista medicine rada i sporta

Služba za zdravstvenu zaštitu radnika i sportista s konsulstativno-specijalističkim
ambulantama Javne ustanove “Dom zdravlja” Travnik se bavi zdravstvenom zaštitom radnika
i sportista. Radi na pružanju usluga izdavanja ljekarskih uvjerenja radi zasnivanja radnog
odnosa, te obavljanja periodičnih i sistematskih pregleda, za sva radna mjesta, uključujući i
poslove sa posebnim uvjetima rada. Takođe, radi na pružanju usluga prvih i periodičnih
pregleda sportista, uzrasnih kategorija od 7 godina pa nadalje, iz svih sportskih disciplina.
Za obavljanje ovih vrsta pregleda raspolažemo sa kompletno opremljenom funkcionalnom
dijagnostikom, koja uključuje ortoreter, audiometriju, spirometriju, ekg, te ergometriju, uz
antropološka mjerenja.
Služba posjeduje i ultrazvučnu dijagnostiku, gdje obavljamo ultrazvučne preglede abdomena,
urotrakta, štitne žlijezde, te Collor Dopler krvnih sudova.
Ova služba obuhvata i specijalističko-konsultativne ambulante (internistička, oftalmološka,
otorinolaringološka, dijabetološka, hirurška).
Za obavljanje ljekarskih pregleda prije zasnivanja radnog odnosa napominjemo da su
podnosioci zahjteva za obavljanje istog dužni dostaviti potvrdu porodičnog ljekara, izdatu
uvidom u zdravstveni karton, od kojih bolesti imenovani boluje.

dr. Tabaković Sabina - šef službe za zdravstvenu zaštitu radnika i sportista s konsulstativno-specijalističkim ambulantama

© Copyright - Javna ustanova Dom zdravlja Travnik