SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE I OMLADINE S POLIVALENTNOM PATRONAŽOM

Šef službe dr. Islamović – Hrnjić Alisa, specijalista pedijatrije

Služba je organizovana u četiri organizacione jedinice: predškolski dispanzer, školski dispanzer,
savjetovalište za djecu s imunizacionim centrom i patronažna služba. Dispanzeri su prostorno i
funkcionalno odvojene jedinice koje se bave kako preventivnim radom, tako i dijagnostikom i
liječenjem djece predškolskog i školskog uzrasta.
U predškolskom i školskom dispanzeru se pruža primarna zdravstvena zaštita bolesnoj djeci od 0
do 18 godina.
Savjetovalište je organizaciona jedinica koja se isključivo bavi prevencijom, praćenjem rasta i
razvoja te imunizacijom djece.
Patronažna služba je služba koja obuhvata rad na terenu i posjete djeci do 6 godina na teritoriji
Općine Travnik. Plan posjeta je jedinstven u Bosni i Hercegovini i obuhvata novorođenački
period, dojenački period te rani i kasni predškolski uzrast.

dr. Islamović - Hrnjić Alisa - šef Službe za zdravstvenu zaštitu djece i omladine s polivalentnom patronažom

© Copyright - Javna ustanova Dom zdravlja Travnik