IMENIK

Direktorprim. mr. sci. dr. Meštrovac Sakib030 509-454
Tehnički sekretar030 518-826
Glavna sestra ustanovemr. Dautović Đenana
030 509-556
Šef službe općih, pravnih, kadrovskih i drugih tehničkih poslovamr. Baltić Mijo030 509-465
Šef službe ekonomsko-finansijskih i računovodstvenih poslova mr. Hukić Selma030 540-982
Služba opće primarne zdravstvene zaštite s kućnim liječenjem
Šef službeprim. dr. Hubjar – Čabrić Sabina030 509-456
Kartoteka centralna ambulanta030 509-478
Ambulanta Amerikanka
060 303 6795
Ambulanta Dolac061 999 344
Ambulanta Gluha Bukovica
Ambulanta Paklarevo
Ambulanta Vitovlje
Ambulanta Karaula030 535-571
Ambulanta Rudnik030 562-519
Ambulanta Mehurić030 595-861
Ambulanta Guča Gora
Ambulanta Turbe
030 530-087
Ambulanta Nova bila030 707-035
Služba za zdravstvenu zaštitu radnika i sportista s konsultativno specijalističkim ambulantama
Šef službedr. Tabaković Sabina030 509-458
Koordinator službe030 509-474
Kartoteka030 509-476
Hirurška ambulanta030 509-481
Neurološka ambulanta030 509-484
Internistička ambulanta030 509-457
Dijabetološko savjetovalište030 509-481
Služba za zdravstvenu zaštitu djece i omladine s polivalentnom patronažom
Šef službedr. Islamović – Hrnjić Alisa030 509-464
Kartoteka predškolski030 509-463
Kartoteka školski030 509-475
Savjetovalište030 511-770
Služba za zdravstvenu zaštitu zuba i usta
Šef službedr. Pikutić Erika030 509-470
Ortodoncija030 509-451
Služba RTG i UZ dijagnostikeRTG kabinet030 509-472
Antituberkulozni dispanzerKartoteka030 509 473
Biohemijsko – hematološki laboratorij030 509 450
Služba hitne medicinske pomoći 124
Šef službe hitne medicinske pomoćidr. Zjajo Nerma030 509-482
Higijensko – epidemiološka služba030 511-394
030 512-192
Centar za mentalno zdravlje 030 511-629
© Copyright - Javna ustanova Dom zdravlja Travnik