Služba opće primarne zdravstvene zaštite s kućnim liječenjem

šef Službe opće primarne zdravstvene zaštite s kućnim liječenjem, prim. dr. Hubjar – Čabrić Sabina

Primarnu zdravstvenu zaštitu u Službi opšte/opće medicine, građani Travnika ostvaruju preko ljekara koji rade u timu sa medicinskom sestrom ili tehničarem. Pacijentima je omogućeno pregled, kontrola i posjeta radi produženja terapije za hronična oboljenja, konsultacije sa svojim ljekarom i sestrom, davanje I.M. terapije, davanje I.V. terapije, previjanje poslije hirurške obrade, hroničnih rana, operativnih zahvata, ispiranje uha, EKG-e, skrining test na Šuk, mjerenje TA, mjerenje temperature i sl, te protokolisanje pacijenata i vođenje zdravstvenih kartona.

prim. dr. Hubjar - Čabrić Sabina - šef Službe opće primarne zdravstvene zaštite s kućnim liječenjem

© Copyright - Javna ustanova Dom zdravlja Travnik