Služba za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica

šef Službe za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica, prim. dr. Brnada – Butorac Marija, specijalista ginekologije

Služba za zdravstvenu zaštitu žena, trudnica i mladih, pruža primarnu zdravstvenu zaštitu svim građankama  na području općine Travnika.
Svakodnevno se vrše ginekološki pregledi, PAPA testovi, UZ dijagnostika, savjetovalište za trudnice, te savjetovalište za planiranje porodice i kontracepciju.
Obavlja se i pregled dojki i rana detekcija Ca dojke.

prim. dr. Brnada - Butorac Marija - šef Službe za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica

© Copyright - Javna ustanova Dom zdravlja Travnik