Dom zdravlja Travnik – Javni oglas za prijem u radni odnos

JAVNA USTANOVA

„DOM  ZDRAVLJA“

T R A V N I K

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH (Sl. Novine FBiH 26/16, 89/18), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Službene novine SBK broj 7/19), člana 40. Statuta Javne ustanove ”Dom zdravlja” Travnik i Odluke direktora broj 05-1112/23, raspisuje se i objavljuje sljedeći

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

1. SLUŽBA OPĆE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE S KUĆNIM LIJEČENJEM

-Doktor medicine VSS ——————————————————– 1 (jedan) izvršioc na neodređeno vrijeme, probni rad 3 (tri) mjeseca;

Opis poslova: Organizuje i sprovodi mjere na očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinca i porodice; radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti; organizuje i sprovodi propisane sistematske i ciljane preglede; obavlja preglede i dijagnostiku; određuje način i vrstu liječenja, prati tok liječenja i usklađuje mišljenje i prijedloge za nastavak liječenja osiguranog lica; ukazuje hitnu medicinsku pomoć; upućuje osigurano lice  na ambulantno-specijalističke preglede u ustanovi ili na sekundarni i tercijarni nivo; određuje vrstu i dužinu kućnog liječenja i prati njegovo sprovođenje; propisuje lijekove i medicinska sredstva, kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala; sprovodi zdravstvenu zaštitu iz oblasti mentalnog zdravlja; učestvuje u izradi i evaluaciji plana rada u svojoj službi; vodi propisanu medicinsku dokumentaciju i evidenciju; određuje dužinu privremene spriječenosti za rad zbog bolesti ili povrede osiguranika; daje ocjenu o zdravstvenom stanju osiguranog lica i upućuje osigurano lice na ocjenu radne sposobnosti; po potrebi ide u kućne posete; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i šefa službe. Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1; radno vrijeme:7,5 sati, rad u smjenama.

2. SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI

-Doktor medicine VSS——————————————– 2 (dva) izvršioca na neodređeno vrijeme, probni rad 3 (tri) mjeseca;

Opis poslova: Vrši ljekarski pregled oboljelog/ povrijeđenog na mjestu povrede/ u stanu/ u prostorijama HMP; vodi medicinsku dokumentaciju i evidenciju; primarno zbrinjava/osposobljava povrijeđenog za transport; pruža medicinsku pomoć pri transportu povrijeđenog; primarno zbrinjava opekotine; zaustavlja krvarenje; primarno zbrinjavanje prijeloma sa imobilizacijom; postavljanje fiksacionog zavoja kod distorzije; obrada površinske rane bez šivanja; obrada opekotina II stepena manjeg obima; vađenje stranog tijela iz prednjeg segmenta oka, uha ili nosa; prednja tamponada; ukazuje hmp u ustanovi i na terenu; vrši konsultacije s nadležnim specijalistom; upućuje i prati pacijenata po potrebi na bolničko liječenje; vrši manje hirurške intervencije; vrši mtrvozorstvo; prima telefonske pozive, vrši trijažu i daje savjete pacijentima putem telefona; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i šefa službe. Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1; radno vrijeme: rad u turnusima.

3. SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE I OMLADINE S POLIVALENTNOM PATRONAŽOM

– Patronažna sestra VŠS——————————————1 (jedan) izvršioc na neodređeno vrijeme, probni rad 3 (tri) mjeseca;

Opis poslova: Obavlja poslove medicinske sestre/tehničara na odjelu; radi na unapređenju zdravlja porodice; sprovodi mjere i  zadatke za unapređenje zdravlja stanovništva; posjećuje:  novorođenčad, dojenčad, djecu do 5 godina i porodilju za vrijeme perioda babinja; patronažne posjete se planiraju na osnovu prijave iz bolnica; svako jutro obavljaju se pripreme u centralnoj zgradi doma zdravlja u prostorijama patronaže, te se raspoređuju posjete prema terenu za koji je sestra zadužena; savjetuje majku o dojenju, njezi; vrši njegu novorođenčeta (čišćenje pupka i kože…); upućuje novorođenče na skrining test  (fenilketonurija, inkongenitalna hipotireoza) i po potrebi isti obavlja na terenu; kontrola BCG I HepB vakcine; vrši pregled velike fontanele i tjelesne težine, izgled kože, provjerin obime (OGL; OGK, dužine), pupak,kukovi,genitalije,stolica….; savjetuje o uvođenju dohrane dojenčetu; kontrola pothranjenosti i pretilosti; prati psihomotorni razvoj dojenčeta; vrši antropometrijska mjerenja; vrši evidenciju i vodi propisanu dokumentaciju; po potrebi radi i sve poslove medicinske sestre u službi; po potrebi radi i u drugim službama, kao i u područnim ambulantama; obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe, koordinatora, glavne sestre i direktora Ustanove. Mjesto rada: Travnik i rad na terenu; 7,5 sati, jednosmjenski rad (dvosmjenski po potrebi).

4. SLUŽBA OPĆE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE S KUĆNIM LIJEČENJEM

            -Medicinska sestra/tehničar SSS——————————————– 4 (četiri) izvršioca na neodređeno vrijeme, probni rad 3 (tri) mjeseca;

Opis poslova: Rad u kartoteci (provjera ovjere zdravstvene knjižice, vođenje i otvaranje zdravstvenih kartona, popunjavanje uputnica, popunjavanje recepata…); vođenje evidencija (potrošnja lijekova, izvještaji); vođenje protokola narkotika i drugih protokola; savjetovanje pacijenata (zdravi stilovi života); podjela parenteralne terapije ( i.m, s.c, i.v,); sprovođenje imunizacije (vakcine protiv gripe); analiza šećera u krvi pomoću trakica; ispiranje uha i oka,uzimanje brisa rane za mikrobiološku pretragu; mjerenje vitalnih parametara (puls, krvni pritisak, temperatura); terapija kisikom; previjanje rana; hirurško saniranje opekotina; izvođenje EKG-a; primjena inhalacija; mehaničko pranje i dezinfekcija instrumenata; provođenje sterilizacije; odlaganje medicinskog otpada prema proceduri; dezinfekcija radnog prostora (stolovi, ormari, ležajevi, radni stolići za instrumente, inhalatori, maske za kisik…); učestvuje u organizaciji i sprovodjenju zdravstvenog vaspitanja; vodi evidenciju i dokumentaciju o radu službe i sačinjava potrebne izveštaje; sprovodi kontinuirani  proces statističkog izveštavanja, po potrebi radi i u drugim službama, kao i u područnim ambulantama; obavlja i sve druge poslove po nalogu šefa službe i koordinatora službe, te glavne sestre i direktora Ustanove. Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1 i podrčne ambulante; radno vrijeme:7,5 sati, rad u smjenama.

5. SLUŽBA OPĆE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE S KUĆNIM LIJEČENJEM

            -Medicinska sestra/tehničar u kućnoj njezi  SSS——————————————– 1 (jedan) izvršioc na neodređeno vrijeme, probni rad 3 (tri) mjeseca;

Opis poslova: Provođenje parenteralne terapije u kućnoj posjeti uz prisustvo ljekara ili po nalogu samostalno; previjanje rana u stanu bolesnika; po završetku posla u kućnoj njezi sestre/tehničari se vraćaju u službu opće medicine i obavljaju sve druge poslove kao i med. sestre/tehničari i to: vođenje evidencija (potrošnja lijekova, izvještaji); savjetovanje pacijenata (zdravi stilovi života); podjela parenteralne terapije (i.m, s.c, i.v,); sprovođenje imunizacije (vakcine protiv gripe); analiza šećera u krvi pomoću trakica; ispiranje uha i oka; uzimanje brisa rane za mikrobiološku pretragu; mjerenje vitalnih parametara ( puls, krvni pritisak, temperatura); terapija kisikom; previjanje rana; hirurško saniranje opekotina; izvođenje EKG-a; primjena inhalacija; mehaničko pranje i dezinfekcija instrumenata; provođenje sterilizacije; odlaganje medicinskog otpada prema proceduri; dezinfekcija radnog prostora (stolovi, ormari, ležajevi, radni stolići za instrumente, inhalatori, maske za kisik…); po potrebi radi i u drugim službama, kao i u područnim ambulantama; obavlja i sve druge poslove po naređenju šefa i koordinatora službe, te glavne sestre i direktora  Ustanove. Mjesto rada: Travnik; radno vrijeme: 7,5 sati, dvosmjenski rad.

6. SLUŽBA ZA ZDRAVSTEVNU ZAŠTITU RADNIKA I SPORTISTA S KONSULTATIVNO-SPECIJALISTIČKIM AMBULANTAMA

– Medicinska sestra/tehničar SSS—————————————1 (jedan) izvršioc na neodređeno vrijeme, probni rad 3 (tri) mjeseca;

Opis poslova: Obavlja potrebna funkcionalna ispitivanja; rad u kartoteci (provjera ovjere zdravstvene knjižice, vođenje i otvaranje zdravstvenih kartona, popunjavanje uputnica, popunjavanje recepata…); vođenje evidencija (potrošnja lijekova,  izvještaji); vođenje protokola narkotika i drugih protokola; savjetovanje pacijenata (zdravi stilovi života); obavlja potrebna funkcionalna ispitivanja; podjela parenteralne terapije ( i.m, s.c, i.v, ); analiza šećera u krvi pomoću trakica; ispiranje uha i oka; uzimanje brisa rane za mikrobiološku pretragu; mjerenje vitalnih parametara ( puls, krvni pritisak, temperatura); terapija kisikom; previjanje rana; hirurško saniranje opekotina; izvođenje EKG-a; primjena inhalacija; mehaničko pranje i dezinfekcija instrumenata; provođenje sterilizacije; odlaganje medicinskog otpada prema proceduri; dezinfekcija radnog prostora (stolovi, ormari, ležajevi, radni stolići za instrumente, inhalatori, maske za kisik…); učestvuje u organizaciji i sprobodjenju zdravstvenog vaspitanja; vodi evidenciju i dokumentaciju o radu službe i sačinjava potrebne izveštaje; obavlja i druge poslove po nalogu šefa i koordinatora službe, te direktora i glavne sestre Ustanove. Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1; radno vrijeme:7,5 sati, jednosmjenski rad.

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove i to:

Za poziciju pod brojem 1. i 2. -Doktor medicine:

 • VSS doktor medicine
 • Položen stručni ispit
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca

*Prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom nakon položenog stručnog ispita

Uz  prijavu je potrebno priložiti (original ili ovjerene fotokopije):

 • Svojeručno potpisanu prijavu sa kraćom biografijom, adresom stanovanja, kontakt telefonom,  obavezno e-mail adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje i spisak dokaza koje prilaže
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Diploma o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca nadležne komore
 • Potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu nakon položenog stručnog ispita

Za poziciju pod brojem 3.-Patronažna sestra:

 • Završen prvi ciklus visokog obrazovanja-diplomirana medicinska sestra/tehničar 180 ECTS bodova
 • Položen stručni ispit
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca

Uz  prijavu je potrebno priložiti (original ili ovjerene fotokopije):

 • Svojeručno potpisanu prijavu sa kraćom biografijom, adresom stanovanja, kontakt telefonom,  obavezno e-mail adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje i spisak dokaza koje prilaže
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Diploma o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca nadležne komore

Za pozicije pod brojem 4., 5. i 6.-Medicinska sestra/tehničar:

 • SSS srednja medicinska škola-opći smijer
 • Položen stručni ispit
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca

*Prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom nakon položenog stručnog ispita.

Uz  prijavu je potrebno priložiti (original ili ovjerene fotokopije):

 • Svojeručno potpisanu prijavu sa kraćom biografijom, adresom stanovanja, kontakt telefonom,  obavezno e-mail adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje i spisak dokaza koje prilaže
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Diploma o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca nadležne komore
 • Potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu nakon položenog stručnog ispita

Napomena: Samo će izabrani kandidati biti u obavezi  dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Oglas se objavljuje u dnevnim novinama, na web stranici JU „Dom zdravlja Travnik“ i web stranici Službe za zapošljavanje SBK/KSB. Rok za prijavu kandidata na Javni oglas je osam (8) dana od dana njegove posljednje objave.

Kandidati čije prijave budu uredne, potpune i blagovremene biće pozvani da pristupe pismenom testu i intervjuu. O datumu i vremenu održavanja istog kandidati će biti obaviješteni putem e-maila. Obavezno je ponijeti lični dokument radi identifikacije. Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni oglas.

Komisija za provođenje javnog oglasa će kandidate čija dokumentacija nije potpuna, neblagovremena i neuredna, obavijestiti putem e-mail adrese.

Pod jednakim uslovima, prema bodovnoj listi, prednost imaju kandidati na osnovu posebnih Zakona, što dokazuju relevantnom potvrdom ili uvjerenjem u skladu sa propisom na koji se poziva. Navedene potvrde potrebno je dostaviti u orginalu iz vremena objave konkursa ili u ovjerenoj kopiji iz vremena objave konkursa.

Kontakt broj za dodatne informacije: 030 509 461

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa, sa obavezno naznačenim brojem telefona, adresom i pozicijom na koju se prijavljuje u zatvorenoj koverti dostaviti isključivo putem pošte na adresu:

Javna ustanova „Dom zdravlja“ Travnik

Vezirska 1,

72270 Travnik

„NE OTVARAJ!-KOMISIJI ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA

PRIJAVA NA KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS-POZICIJA  ________________“

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

JU ”Dom zdravlja” Travnik  nije u obavezi vraćanja dokumentacije dostavljene u prijavi.

                                                                                                              DIREKTOR

                                                                                                Prim.mr. Meštrovac dr Sakib

                                                                                                      Spec. medicine rada