Našim pacijentima su na raspolaganju elektronski recepti

Javna ustanova Dom zdravlja Travnik unaprijedila je postupak izdavanja recepata za terapiju pacijenata, a koji će se od sada izdavati i elektronskim putem.

Ovo će smanjiti nepotrebno kretanje naših pacijenata, a sve u cilju pružanja redovne, pravovremene i efikasne usluge.

Neophodno je da se pacijenti putem telefona obrate svome porodičnom ljekaru ili nadležnoj medicinskoj sestri, kako bi se izdao elektronski recept, nakom čega će se, sa ovjerenom knjižicom, obratiti u neku od apoteka koja ima ugovor, gdje će podići svoje lijekove” – izjavio je direktor Doma zdravlja Travnik prim. dr. Sakib Meštrovac.